วันโยคะสากลครั้งที่ 10

10th International Day of Yoga Bangkok 16 June 2024 - Join Us!

 

16 มิถุนายน 2024 วันโยคะสากลครั้งที่ 10 (10th International Day of Yoga Bangkok 16 June 2024)

มาร่วมงานวันโยคะสากลครั้งที่ 10 กับเราในวันที่ 16 มิถุนายน 2024 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น.

การเดินทาง: MRT สถานีสามย่าน และ BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ เพียง 250 เมตรจากประตูหลักบนถนนพญาไท แนะนำให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะและการเดินเท้า

Join us for the 10th International Day of Yoga on June 16, 2024, at Chulalongkorn University from 6:00 am to 7:30 am. All are welcome!

Accessible via MRT – Sam Yan Station and BTS – National Stadium Station, just 250 meters from the main gate on Phaya Thai Road. Public transport and walking are encouraged.

In case you are not able to view the form, please confirm your participation via email at register@idythailand.com.

16 มิถุนายน 2024 วันโยคะสากลครั้งที่ 10